Ταξίδι

«Κάποιος που ζει βλέπει πολλά, κάποιος που ταξιδεύει, βλέπει περισσότερα» - Αραβική παροιμία