Τα δικαιώματα των επιβατών πλοίων στην Ε.Ε.

πλοίο
Ετικέτες

Οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών πλοίων ισχύουν όταν ταξιδεύετε με τα περισσότερα οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές οδούς (ποτάμια, λίμνες ή κανάλια).

ΠΛΟΙΑ:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Δικαιώματα επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ακυρώσεων

Οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών πλοίων ισχύουν όταν ταξιδεύετε με τα περισσότερα οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές οδούς (ποτάμια, λίμνες ή κανάλια) και εάν:

ταξιδεύετε από λιμάνι της ΕΕ

ταξιδεύετε προς λιμάνι της ΕΕ από λιμάνι εκτός της ΕΕ, εφόσον το δρομολόγιο εκτελείται από εταιρεία μεταφορών της ΕΕ

ταξιδεύετε από λιμάνι της ΕΕ για κρουαζιέρα αναψυχής, εφόσον προσφέρεται κατάλυμα και άλλες παροχές, με περισσότερες από δύο διανυκτερεύσεις στο πλοίο.

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για πλοία:

που μπορούν να μεταφέρουν λιγότερους από 12 επιβάτες

που έχουν πλήρωμα 3 άτομα το πολύ

που καλύπτουν διαδρομή μικρότερη από 500 μέτρα (απλή μετάβαση)

που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά

που πραγματοποιούν εκδρομές και περιηγήσεις σε αξιοθέατα – αν δεν παρέχουν κατάλυμα ή περισσότερες από δύο διανυκτερεύσεις στο πλοίο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η εταιρεία που εκτελεί τη μεταφορά οφείλει να σας παρέχει σαφείς και ορθές πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο και τα δικαιώματά σας ως επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διατίθενται και σε μορφή προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία.

Δικαιώματα επιβατών σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα

Σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα, οι κανόνες της ΕΕ καλύπτουν επίσης εσάς, τις αποσκευές σας, το όχημά σας και, ανάλογα με την περίπτωση, τον εξοπλισμό κινητικότητας που διαθέτετε. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις των μεταφορέων σε τέτοιες περιπτώσεις και ισχύουν για τις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και για όλες τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, εφόσον:

το πλοίο είναι νηολογημένο σε χώρα της ΕΕ

η σύμβαση για το ταξίδι συνάφθηκε σε χώρα της ΕΕ

το πλοίο αναχωρεί από και/ή φτάνει σε λιμάνι της ΕΕ

Ο μεταφορέας οφείλει να σας ενημερώσει κατάλληλα και με σαφήνεια σχετικά με τα δικαιώματά σας προτού ταξιδέψετε, εφόσον αγοράσετε το εισιτήριό σας σε χώρα της ΕΕ, ή το αργότερο κατά την αναχώρηση εάν αναχωρείτε από χώρα εκτός ΕΕ.

Η διέλευση του πλοίου σας ακυρώθηκε

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης οχηματαγωγού ή κρουαζιερόπλοιου για το οποίο έχετε αγοράσει εισιτήριο, ο μεταφορέας ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τη νέα εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης εντός 30 λεπτών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Πρέπει επίσης να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.

Εάν το δρομολόγιο ακυρωθεί, ο μεταφορέας οφείλει να σας προτείνει τις ακόλουθες επιλογές:

επιστροφή του ναύλου και, εάν χρειάζεται, δωρεάν επιστροφή στο σημείο όπου ξεκινήσατε το ταξίδι σας – για παράδειγμα, αν η καθυστέρηση ή η ακύρωση σάς εμποδίζει να εκπληρώσετε τον σκοπό του ταξιδιού σας

ή

μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, υπό παρεμφερείς συνθήκες, προς τον τελικό προορισμό σας, το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

Εάν χάσετε κάποια ανταπόκριση στο πλαίσιο της μεταφοράς σας λόγω ακύρωσης, ο μεταφορέας πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσει για εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

Δικαιούστε επίσης βοήθεια με την εξής μορφή:

ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής, εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν εύλογα να παρασχεθούν στο πλοίο ή στον τερματικό σταθμό

κατάλυμα, αν είστε υποχρεωμένοι να διανυκτερεύσετε – 3 διανυκτερεύσεις κατ’ ανώτατο όριο, με κόστος καταλύματος έως και 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση – και μεταφορά προς το κατάλυμα, καθώς και επιστροφή από το κατάλυμα στον τερματικό σταθμό

Δεν δικαιούστε κατάλυμα σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η διέλευση του πλοίου σας καθυστέρησε κατά την αναχώρηση

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης οχηματαγωγού ή κρουαζιερόπλοιου για το οποίο έχετε αγοράσει εισιτήριο, ο μεταφορέας ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τη νέα εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης εντός 30 λεπτών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Πρέπει επίσης να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.

Σε περίπτωση που το δρομολόγιο καθυστερήσει για πάνω από 90 λεπτά, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:

επιστροφή του ναύλου και, εάν χρειάζεται, δωρεάν επιστροφή στο σημείο όπου ξεκινήσατε το ταξίδι σας – για παράδειγμα, αν η καθυστέρηση ή η ακύρωση σάς εμποδίζει να εκπληρώσετε τον σκοπό του ταξιδιού σας

ή

μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, υπό παρεμφερείς συνθήκες, προς τον τελικό προορισμό σας, το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

Δικαιούστε επίσης βοήθεια με την εξής μορφή:

ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής, εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν εύλογα να παρασχεθούν στο πλοίο ή στον τερματικό σταθμό

κατάλυμα – αν είστε υποχρεωμένοι να διανυκτερεύσετε (με κόστος έως 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση για μέγιστο αριθμό 3 διανυκτερεύσεων) – και μεταφορά προς το κατάλυμα, καθώς και επιστροφή από το κατάλυμα στον τερματικό σταθμό

Δεν δικαιούστε κατάλυμα σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_el.htm

Gallery