Η δέσμευση του γραφείου μας

βιώσιμα ταξίδια
Ετικέτες

Πιστεύουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να κάνει τον κόσμο λίγο πιο όμορφο όταν γίνεται με υπευθυνότητα. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας και της προσαρμογής μας στον βιώσιμο τουρισμό, επιδιώκουμε οι μετακινήσεις και τα ταξίδια που οργανώνουμε να έχουν  θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

  • Ταξιδεύουμε με λεωφορεία που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους αφήνοντας έτσι μικρό αποτύπωμα στο περιβάλλον και οδηγούμε αμυντικά εξοικονομώντας μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.
  •     Ταξιδεύουμε για να γνωρίσουμε περιοχές της χώρας μας που έχουν μια ιδιαίτερη αξία είτε ως περιβαλλοντικοί προορισμοί, είτε ως προορισμοί με ιδιαίτερη πολιτιστική βαρύτητα.
  •     Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ερχόμαστε σε επαφή με τους ντόπιους κατοίκους, βοηθώντας τους έτσι να παραμείνουν στον τόπο τους. Ενισχύουμε τις τοπικές    επιχειρήσεις τους, αφήνοντας ένα εισόδημα στην τοπική κοινωνία ως πελάτες.

Gallery